Vážení turisti a návštevníci.

 

Pred návštevou lesa si prosím prečítajte Návštevný poriadok.

Obsahuje základné informácie o spravovanom území a pravidlách, ktoré je potrebné pri návšteve lesa dodržiavať.

 

Pre plánovanie trasy a lepšiu orientáciu môžete použiť Interaktúvnu mapu.

Návod na použitie interaktívnej mapy nájtede tu.

 

Ďakujeme, že sa k našim lesom správate ohľadupulne.

 

Vaše Lesy mesta Levoča, spol. s r.o.