Návštevný poriadok

Vážení turisti a návštevníci. 

Pred návštevou lesa si prosím prečítajte Návštevný poriadok - dokument.
Obsahuje základné informácie o spravovanom území a pravidlách, ktoré je potrebné pri návšteve lesa dodržiavať. 
Pre plánovanie trasy a lepšiu orientáciu môžete použiť Interaktívnu mapu.
Návod na použitie interaktívnej mapy nájtede tu

Ďakujeme, že sa k našim lesom správate ohľadupulne. 

Vaše Lesy mesta Levoča, spol. s r.o.