Naše činnosti

Pestovanie lesa.
Spoločnosť Lesy mesta Levoča v roku 2006 zalesňovala 150 ha, vyžínala na 600 ha, ochranu proti zveri vykonábvala na 580 ha, na 100 ha sa uhadzovala haluzina, oplotilo sa 35 ha mladých kultúr a prečistky sa urobili na 125 ha.

Ťažba dreva. 
Väčšina ťažby dreva (85%) sa vykonáva na Lesnej správe Levočská dolina, keďže je tvorená 99% náhodnou ťažbou a tá je sústredená práve na tejto správe. Ihličnaté dreviny, najmä však smrek, sú najviac atakované, preto tvoria až 98% ťažby.

Škôlkárstvo a semenárstvo
.
Škôlkárska výroba sa prevádza v centrálnej škôlke Pisarčiná a v niekoľkých malých lesných škôlkach. Tieto škôlky sú umiestnené v nadmorskej výške viac ako 600 m nad morom, kde sa na kôre sadeníc vytvára hrubšia vosková vrstvička výhodná pre prežívanie v drsných podmienkach vysokých polôh. Pri pestovaní sa nepoužívajú fóliovníky a substráty, ale uprednostňuje sa sparťanská výchova na voľných záhonoch, kde dosiahnutý počet vzídených semenáčikov z kg a nízke straty sú obdobné pestovaniu na substrátoch. Na piesčitohlinitých pôdach sa zvlášť dobre darí borovici lesnej a smrekovcu opadavému vhodných na zalesňovanie kalamitných oblastí.


Všeobecné podmienky pre ťažbovú a pestovnú činnosť