Ponuka

Našou hlavnou činnosťou v oblasti obchodu a služieb je predaj dreva. Venujeme sa aj pestovaniu a predaju sadeníc a ako doplnkové služby vykonávame poľovnú činnosť a ostatné služby (kosenie,mulčovanie, preprava osôb).

Predaj dreva.

Spoločnosť realizuje predaj dreva za trhové ceny. O aktuálnych cenách jednotlivých sortimentov dreva sa dozviete na oddelení odbytu.

Predaj sadeníc.

Spoločnosť uskutočňuje predaj prebytkových voľnokorenných sadeníc jednotlivých druhov drevín. O aktuálnej ponuke sadeníc sa dozviete v škôlkárskom stredisku v Levočskej doline.

Ostatné služby.
O aktuálnych cenách za kosenie a mulčovanie sa dozviete na oddelení MTZ. Nepravidelná cestná preprava osôb realizovaná skriňovou Aviou je vhodná aj do menej prístupných terénov